PUBLIEKE VACATURES


Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang op externe kandidaten

  FUNCTIE SCHOOL PLAATS WTF GRAAD DIENST-
VERBAND
DATUM
INDIENSTTREDING
DOCENT SCHEIKUNDE Het College Weert 0,7000 2e graad Aanstelling als vervanger zo spoedig mogelijk