PUBLIEKE VACATURES


Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang op externe kandidaten

  FUNCTIE SCHOOL PLAATS WTF GRAAD DIENST-
VERBAND
DATUM
INDIENSTTREDING
DOCENT WISKUNDE Sophianum Sgs, sector vmbo-mavo-havo-vwo Gulpen 1,0000 1e graad Aanstelling als vervanger zo spoedig mogelijk
TEAMLEIDER Raayland College Venray 0,8000 2e graad Voor bepaalde tijd zo spoedig mogelijk
DOCENT NEDERLANDS Stella Maris College, sector havo-vwo-gymnasium Meerssen 0,6900 2e graad Aanstelling als vervanger zo spoedig mogelijk
DOCENT NEDERLANDS Scholengemeenschap Groenewald Stein 0,4000 2e graad Aanstelling als vervanger 5-9-2016
DOCENT TECHNIEK Dendron College Horst 1,2000 2e graad Voor bepaalde tijd 5-9-2016
DOCENT BEELDENDE VORMING Scholengemeenschap Groenewald Stein 0,6000 2e graad Aanstelling als vervanger 5-9-2016
DOCENT DUITS Stella Maris College, sector havo-vwo-gymnasium Meerssen 0,6154 1e graad Aanstelling als vervanger 5-9-2016
DOCENT MAATSCHAPPIJLEER Raayland College Venray 0,4400 2e graad Aanstelling als vervanger 1-8-2016
DOCENT WISKUNDE Raayland College Venray 1,1600 2e graad Aanstelling als vervanger 1-8-2016
DOCENT FRANS Bonnefanten College, sector Bernard Lievegoed Maastricht 0,2308 2e graad Voor bepaalde tijd 1-8-2016