PUBLIEKE VACATURES


Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang op externe kandidaten

  FUNCTIE SCHOOL PLAATS WTF GRAAD DIENST-
VERBAND
DATUM
INDIENSTTREDING
DOCENT NASK Sophianum Sgs, sector vmbo Nyswiller 0,8000 2e graad Voor bepaalde tijd zo spoedig mogelijk
DOCENT NEDERLANDS Bonnefanten College, sector Bernard Lievegoed Maastricht 0,5833 2e graad Aanstelling als vervanger 27-11-2014
PRAKTIJKINSTRUCTEUR Sint-Maartenscollege, sector havo/vwo Maastricht 0,8000 NVT Voor bepaalde tijd zo spoedig mogelijk